BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie, na działkach:

  • nr 1405/1, nr 1407/1, nr 1407/2, nr 1629, położonych w obrębie Karpa, gmina Pisz,
  • nr 1281/3, nr 1281/4, nr 1301/3, nr 1303/3, nr 1303/4, nr 1629, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz,
  • nr 1327/2, nr 1337, nr 1362/2, nr 1373/1, nr 1373/2, nr 1384, nr 1386, nr 1387/1, nr 1388/1, nr 1389/1, położonych w obrębie Turośl, gmina Pisz,
  • nr 628, nr 1313/1, nr 1313/2, nr 1314/1, nr 1314/2, nr 1330, nr 1331/2, nr 1341/1, nr 1341/2, położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz,

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 12:29
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 14:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2012 14:42
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1357 razy