BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.11.2011

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./

 

postanawiam

 

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów małej retencji w ramach programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Maskulińskie, na działkach:

  • nr 1405/1, nr 1407/1, nr 1407/2, nr 1629, położonych w obrębie Karpa, gmina Pisz,
  • nr 1281/3, nr 1281/4, nr 1301/3, nr 1303/3, nr 1303/4, nr 1629, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz,
  • nr 1327/2, nr 1337, nr 1362/2, nr 1373/1, nr 1373/2, nr 1384, nr 1386, nr 1387/1, nr 1388/1, nr 1389/1, położonych w obrębie Turośl, gmina Pisz,
  • nr 628, nr 1313/1, nr 1313/2, nr 1314/1, nr 1314/2, nr 1330, nr 1331/2, nr 1341/1, nr 1341/2, położonych w obrębie Hejdyk, gmina Pisz,

do dnia 31 stycznia 2012 r.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 20.10.2011 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, gdyż wydanie decyzji zależy od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

 

Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 12:32
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sty 2012 14:42
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1502 razy