BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 13 grudnia 2011 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVI-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 GRUDNIA 2011 ROKU /WTOREK / O GODZINIE 11- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV/11 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utrzymania ciągów pieszo-rowerowych w ciągach dróg krajowych nr 58 i 63 na terenie miasta Pisz wykonywanych w ramach inwestycji pod nazwą „ Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz – etap 1."
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Pisz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012-2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2012.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data powstania: wtorek, 13 gru 2011 13:41
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 14:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2011 14:21
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1377 razy