BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 15 grudnia 2011 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia


- Położenie nieruchomości - Bogumiły, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania
na cele rolne (R-IVb-800m2)
- Numery działek - 99, 101
- Powierzchnia nieruchomości - 800 m2
- Numer KW - 13744
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 40 zł


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy zagrodowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega
rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
16 grudnia 2011 r. do dnia 06 stycznia 2012 r.
Data powstania: czwartek, 15 gru 2011 12:07
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2011 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2012 08:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1331 razy