BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.12.2011

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza zawiadamia o umorzeniu, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu działki nr 63/1, położonej w obrębie Jeże, gmina Pisz, w tym budowie 3 altan drewnianych, obiektów małej architektury /ławki/ oraz urządzeniu miejsca na ognisko, gmina Pisz.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

Data powstania: wtorek, 20 gru 2011 12:33
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2011 13:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2012 09:32
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1236 razy