BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

teren pod hangarami

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,

-Numer działki – część 123,

-Numer KW – 13027,

-Powierzchnia i opis nieruchomości :

1. pow. 36 m² - teren pod hangarem (boks nr 28);

2. pow. 32 m² - teren pod hangarem ( boks nr 38);

3. pow. 36 m² - teren pod hangarem ( boks nr 51a);

4. pow. 16 m² - teren pod hangarem ( boks nr 8);

5. pow. 38 m² - teren pod hangarem ( boks nr 22);

6. pow. 34 m² - teren pod hangarem ( boks nr 35);

7. pow. 22 m² - teren pod hangarem ( boks nr 5);

8. pow. 29 m² - teren pod hangarem ( boks nr 49);

9. pow. 35 m² - teren pod hangarem ( boks nr 34);

10. pow. 34 m² - teren pod hangarem ( boks nr 30);

11. pow. 43 m² - teren pod hangarem ( boks nr 53);

12. pow. 29 m² - teren pod hangarem ( boks nr 50);

13. pow. 36 m² - teren pod hangarem ( boks nr 32);

14. pow. 29 m² - teren pod hangarem ( boks nr 12);

15. pow. 36 m² - teren pod hangarem ( boks nr 40);

16. pow. 29 m² - teren pod hangarem ( boks nr 46);

17. pow. 42 m² - teren pod hangarem ( boks nr 6);

18. pow. 25 m² - teren pod hangarem ( boks nr 13);

19. pow. 25 m² - teren pod hangarem ( boks nr 3);

20. pow. 38 m² - teren pod hangarem ( boks nr 44);

21. pow. 37 m² - teren pod hangarem ( boks nr 43);

22. pow. 33 m² - teren pod hangarem ( boks nr 21);

23. pow. 34 m² - teren pod hangarem ( boks nr 24);

24. pow. 20 m² - teren pod hangarem ( boks nr 31;

25. pow. 34 m² - teren pod hangarem ( boks nr 4);

26. pow. 29 m² - teren pod hangarem ( boks nr 39);

27. pow. 40 m² - teren pod hangarem ( boks nr 41);

28. pow. 33 m² - teren pod hangarem ( boks nr 33);

29. pow. 19 m² - teren pod hangarem ( boks nr 27);

30. pow. 36 m² - teren pod hangarem ( boks nr 26);

31. pow. 33 m² - teren pod hangarem ( boks nr 23);

32. pow. 20 m² - teren pod hangarem ( boks nr 9);

33. pow. 36 m² - teren pod hangarem ( boks nr 42);

34. pow. 30 m² - teren pod hangarem ( boks nr 14);

35. pow. 34 m² - teren pod hangarem ( boks nr 29);

36. pow. 30 m² - teren pod hangarem ( boks nr 2);

37. pow. 18 m² - teren pod hangarem ( boks nr 18a);

38. pow. 38m² - teren pod hangarem ( boks nr 18);

39. pow. 39 m² - teren pod hangarem ( boks nr 10);

40. pow. 34 m² - teren pod hangarem ( boks nr 25);

41. pow. 25 m² - teren pod hangarem ( boks nr 45).

-Roczna wysokość czynszu –8 zł /1 m² + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2012 roku.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2 poz. 14 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2012 roku , a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 grudnia 2011 r. do dnia 10 stycznia 2012 r.

Data powstania: czwartek, 22 gru 2011 08:32
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2011 11:22
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2012 08:45
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1482 razy