BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 10 stycznia 2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami ).


- Położenie nieruchomości - Bogumiły, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne (R- IV b- 5400 m2, R-V-7500 m2)
- Numer działki - 164
- Powierzchnia działki - 1,29 ha
- Numer KW - 3583
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 323 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego - teren użytków zielonych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega
rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej
rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
11 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.
Data powstania: środa, 11 sty 2012 13:12
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2012 07:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1367 razy