BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Pisz, dnia 11-01-2012 r.O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu
własność Gminy Pisz, położonej w Piszu przy ul. Rybackiej. oznaczonej nr geodezyjnymi
działek 486/1,487/9 o powierzchni 186 m2, objętej Księgami Wieczystymi KW Nr
OL1P/00013024/2 i OL1P/00020900/9,

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 85.000 zł.
2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Data powstania: piątek, 13 sty 2012 08:05
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2012 14:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2012 07:55
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1310 razy