BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 10-01-2012 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

- Położenie nieruchomości - obręb Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - część dz. nr 113/8
- Powierzchnia działki - 3,20 ha
- Numer KW - 13689
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy - 640 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres od 01 lutego 2012 roku do 30 września 2012 r.
w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz – nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34
poz. 551 z dnia 12 marca 2007 r. położona jest w obszarze, w części - zabudowa usługowa
w części - budownictwo mieszkaniowe.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2012 roku
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
11 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.
Data powstania: piątek, 13 sty 2012 09:07
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2012 14:24
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lut 2012 07:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1329 razy