BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – część 495/4,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości - 300 m2,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z możliwością ustawienia tablicy reklamowej lub baneru o powierzchni 1,5 m2 na ogrodzeniu dzierżawionego terenu.
-Roczna wysokość czynszu – 2250 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 3 lat.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) jest to teren rezerwy pod cmentarz.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 27 stycznia 2012 r. do dnia 17 lutego 2012 r.
Data powstania: wtorek, 31 sty 2012 09:48
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2012 11:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2012 13:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1366 razy