BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.