BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6220.1.1.2012

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 14.02.2012 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 28.02.2012 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku kotłowni parowej w celu instalacji systemu odzysku ciepła ze spalin oraz budowie baterii dołów warzelnianych na działce o numerze geodezyjnym 521/1 w obrębie Pisz 2, na terenie zakładu przemysłowego SKLEJKA-PISZ PAGED S.A.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 kwi 2012 12:30
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1556 razy