BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.18.2011

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Pisza zawiadamia o umorzeniu, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu działki nr 118, położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz.


Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 kwi 2012 12:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1952 razy