BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2011

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Pisza zawiadamia o umorzeniu, na podstawie art. 104 i 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazów w km 0+800, 2+980, 4+780 na rzece Pisowoda, na działkach nr 24/1 i nr 15, położonych w obrębie Borki, gmina Pisz i na działce nr 182, położonej w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 12:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 kwi 2012 12:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1653 razy