BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 16.03.2012 r. na wniosek Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 10/12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Lipowej i Okopowej oraz budowie oświetlenia ciągu pieszego położonego wzdłuż dz. nr 1393 w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 396, 398/3, 398/4, 401, 1384/1, 1384/2, 1385/2, 1388, 1392, 1396, 1387/2, 460/1, 1399/1, 1400/2, 1401/2, 473/16, 473/19, 473/21, 447, 446/25, 446/28, 450/30, 399/3 oraz na części działek o nr ewidencyjnych 414/14, 1393, 421/2 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 16 mar 2012 14:21
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2012 13:51
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1500 razy