BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.2.2012

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej w Piszu nad jeziorem Roś na działce nr 1026/5 naprzeciwko działki nr 5 w obrębie Pisz 1, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 22 mar 2012 08:42
Data opublikowania: czwartek, 22 mar 2012 11:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 kwi 2012 13:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1484 razy