BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.2.2012

Obwieszczenie o postanowieniu przedłużającym termin załatwienia sprawy.
Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, postanawiam wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej w Piszu nad jeziorem Roś na działce nr 1026/5 naprzeciwko działki nr 5 w obrębie Pisz 1 do dnia 27 kwietnia 2012 r. Uzasadnienie W dniu 28.02.2012 r. na wniosek Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz Łachacz Marek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, gdyż wydanie decyzji zależy od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./. Pouczenie Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.
Data powstania: wtorek, 27 mar 2012 11:41
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2012 16:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2012 12:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1770 razy