BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),


 


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Olsztyńska,


-Numer działki – część 114/4,


-Numer KW – OL1P/00012877/9,


-Powierzchnia nieruchomości - 1330 m2,


-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na składowanie maszyn rolniczych,


-Cena rocznego czynszu – 1500 zł oraz 23 % podatku VAT


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar trwałych użytków zielonych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 marca 2012 r. do dnia 18 kwietnia 2012 r.


 

Data powstania: czwartek, 29 mar 2012 14:32
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2012 15:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 08:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy