BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.2.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej w Piszu nad jeziorem Roś na działce nr 1026/5 naprzeciwko działki nr 5 w obrębie Pisz 1. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 13:46
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 16:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2012 14:12
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1435 razy