BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 12 kwietnia 2012 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 KWIETNIA 2012 ROKU /CZWARTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pisz w 2011 r.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za rok 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2012 roku projektu "PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pisz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia członkostwa w Związku Gmin „ Czyste Mazury ”.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika na terenie miasta Pisz.

25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej.

28. Interpelacje i zapytania radnych.

29. Odpowiedzi na zapytania radnych.

30. Wolne wnioski i informacje.

31. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 12 kwi 2012 15:03
Data opublikowania: czwartek, 12 kwi 2012 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 16:26
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1402 razy