BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2012

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 92/1 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz.
Data powstania: wtorek, 17 kwi 2012 08:47
Data opublikowania: wtorek, 17 kwi 2012 14:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 maj 2012 10:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1368 razy