BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.30.2011

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 19.04.2012 r. na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 30/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN 15 kV o długości około 16 m, kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 16 m, stacji transformatorowej słupowej Sn/nN 15/0,4 kV na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 19/254, 19/517 położonych w obrębie geodezyjnym Szczechy Małe, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 19 kwi 2012 12:38
Data opublikowania: czwartek, 19 kwi 2012 16:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2012 09:39
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1419 razy