BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Zdory, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
- Numer działki - 165
- Powierzchnia działki - 4.900 m2
- Numer KW - 3599
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 250 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na
okres do jednego roku w drodze przetargu.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod
zabudowę zagrodową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2012
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
19 kwietnia 2012 r. do dnia 10 maja 2012 r.
Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 12:04
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 13:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 maj 2012 08:40
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1238 razy