BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.11.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 20.04.2012 r. na wniosek firmy TARE Spółka z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211 15-399 Białystok działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 11/12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 281/3, 285/2, 285/4 położonych w obrębie geodezyjnym Wąglik oraz na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 1169/2, 1170, 1382/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2, przy ul. Gdańskiej. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 13:25
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 16:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2012 10:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1388 razy