BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
OBWIESZCZENIE


Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 92/1 w obrębie Pogobie Średnie, gmina Pisz, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.


Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 16 maj 2012 13:04
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 14:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 cze 2012 12:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1504 razy