BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.4.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie jazów w km 7+870, 9+630, 10+830, 12+210, 14+080, 15+050 na rzece Rudna, na działce nr 12/2, położonej w obrębie Karpa, gmina Pisz i na działkach nr 5/2, nr 572/2, nr 318 i nr 363, położonych w obrębie Ciesina, gmina Pisz, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 12 cze 2012 10:26
Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2012 11:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2012 11:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy