BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.6.2012

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,

postanawiam

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Piszu zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej, na działkach o nr 544/1, 552/1 i 323/1 w obrębie Pisz 2 do dnia 19 października 2012 r.


Uzasadnienie

Do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 19.07.2012 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody w Piszu zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej, na działkach o nr 544/1, 552/1 i 323/1 w obrębie Pisz .
Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, gdyż wydanie decyzji zależy od opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, stwierdzenia przez Burmistrza Pisza konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a następnie od zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./.


Pouczenie

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.




Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2012 13:27
Data opublikowania: środa, 22 sie 2012 13:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2012 09:30
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1396 razy