BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.20.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 02.10.2012 r. na wniosek firmy TARE Spółka z o.o. ul. Składowa 12 lok. 211 15-399 Białystok działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 20/12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 285/4 położonej w obrębie geodezyjnym Wąglik, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 285/2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 3 paź 2012 11:41
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 12:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2012 09:10
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1653 razy