BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.23.2012 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./podaję do publicznej wiadomości,że po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok Dział Rozwoju i Inwestycji ul. Zacisze 8 15-138 Białystok Burmistrz Pisza w dniu 05.11.2012 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej z rur PE 160 i PE 90 w ulicy Pisańskiego oraz rur PE 110 i PE 90 w ulicy M. Reja, na działkach ewidencyjnych o numerach geodezyjnych 1430/55, 1430/74, 1432, 1177, 1430/14 oraz na części działki nr 1459/13 położonych w obrębie Pisz 1. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 7 lis 2012 13:59
Data opublikowania: środa, 7 lis 2012 14:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 gru 2012 09:29
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1385 razy