BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 07.11.2012 r. na wniosek firmy Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok Dział Rozwoju i Inwestycji ul. Zacisze 8 15-138 Białystok Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 24/12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej z rur PE 160 w ulicy Trzcinowej oraz z rur PE 110 w ulicach: Zatorowej, Długiej, Jeziornej i Świętojańskiej w Piszu na działkach ewidencyjnych o numerach geodezyjnych 319, 272, 160, 86 oraz na części działki nr 201 położonych w obrębie Pisz 1. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 8 lis 2012 13:04
Data opublikowania: czwartek, 8 lis 2012 15:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 gru 2012 09:40
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1462 razy