BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 15 lis 2012 09:47
Data opublikowania: czwartek, 15 lis 2012 12:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 gru 2012 14:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1472 razy