BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieogrniczonych
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych j.n.

I. Numery działek – 315/5, 316/3, 317/5,
Powierzchnia działek - 1256 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 106.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

II. Numer działki – 317/6,
Powierzchnia działki - 1130 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 95.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

III. Numer działki – 317/7,
Powierzchnia działki - 1108 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 93.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

IV. Numer działki – 317/8
Powierzchnia działki - 1095 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 92.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

V. Numer działki – 317/9
Powierzchnia działki - 1243 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 104.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

VI. Numer działki – 317/10
Powierzchnia działki - 1095 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 92.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

VII. Numer działki – 317/11
Powierzchnia działki - 1402 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 118.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00013021/1, OL1P/00013027/3
Opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane przeznaczone są zgodnie z decyzjami Burmistrza Pisza Nr 184/10, 185/10, 190/10, 83/11, 84/11, 85/11, 86/11 o warunkach zabudowy odpowiednio z dn. 8 grudnia 2010 r., 14 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 19 maja 2011 r. 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1. Przetargi odbędą się:
a) dnia 17 stycznia 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
b) dnia 18 stycznia 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,
o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VI,
o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VII,

2.Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 11 stycznia 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 09:22
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 11:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 sty 2013 11:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1433 razy