BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), INFORMUJĘ o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dróg powiatowych: - nr 4628N - ul. Dworcowa w Piszu, - nr 4633N - ul. Mickiewicza w Piszu, - nr 1686N (Karwik – Jeglin), - nr 1670N (Pisz – Rybitwy - Kaliszki). Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 12 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 10:34
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 11:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2012 07:39
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1227 razy