BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 26.11.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o uzupełnienie wniosku z dnia 19.09.2012 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie, o część działki o nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz o część działki nr 1026/5 obręb Pilchy - jezioro Roś.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 30 lis 2012 11:18
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 11:37
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2013 08:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1424 razy