BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 26.11.2012 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek o uzupełnienie wniosku z dnia 19.09.2012 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie, o część działki o nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz o część działki nr 1026/5 obręb Pilchy - jezioro Roś, wobec powyższego Burmistrz Pisza zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 1026/5 obręb Pilchy - jezioro Roś , gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie.

Data powstania: piątek, 30 lis 2012 11:20
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2012 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2013 08:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1431 razy