BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu"
Gmina Pisz zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej „Budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu”. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu. 2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać założenia, iż połączenia między głównymi przełącznikami sieciowymi powinny być realizowane okablowaniem światłowodowym. Przyłącza odbiorników sieciowych realizowane będą na bazie skrętki czteroparowej kategorii 6. 3. Projektowana sieć logiczna i dedykowana sieć elektryczna powinny zapewnić funkcjonowanie urządzeń, a w szczególności: 2 sztuk urządzeń wielkoformatowych - plotery; 2 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (+finiszer) do druku formatu A3, tablicy multimedialnej wraz z systemem do głosowania, ekranu LCD do ogłoszeń; komputera stacjonarnego do obsługi Systemu GIS, 5 sztuk komputerów stacjonarnych; 3 sztuk laptopów; serwera; 3 sztuk infokiosków; 1 szafy rackowej. 4. Projektowana sieć logiczna i dedykowana sieć elektryczna powinny być przystosowane do: a) stworzenia Systemu GIS do prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, b) wdrożenia Systemu Automatycznej Identyfikacji Kluczy (SAIK) do wybranych pomieszczeń. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru oferty: łączna cena brutto - 100 % Istotne postanowienia umowy / W załączeniu wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 1; Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 1; Gwarancja jakości: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 1; Rękojmia za wady: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 1; Oferty z podaniem ceny brutto, ceny netto oraz kwoty podatku VAT należy złożyć/przesłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 lub w postaci elektronicznej na adres: pisz@home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. do godziny 15:00. Szczegółowych informacji udziela: Pani Anna Heller, tel. 87 4241237, e-mail: anna.heller@pisz.home.pl Załączniki: 1. wzór umowy; 2. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku Urzędu. Wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu: - sprawdzenia miejsca wykonania zamówienia, - oceny i wykonania niezbędnych pomiarów na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, - sprawdzenia czynników koniecznych do przygotowania oferty.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2012 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2012 15:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 gru 2012 10:00
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1817 razy