BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.10.2012

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 23.11.2012 r., wpłynął wniosek ( uzupełniony w dniu 05.12.2012 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego – warsztatu elektromechaniki pojazdowej na działce nr 193/22 w obrębie Maldanin gmina Pisz.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 10:20
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sty 2013 09:19
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1587 razy