BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Teren o powierzchni 21 m2 wraz z budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 17,50 m2.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klementowskiego ,
-Numer działki – część 321/7,
-Numer KW – 21800,
-Powierzchnia nieruchomości – 21 m²,
-Opis nieruchomości – teren o powierzchni 21 m² wraz z budynkiem garażowym nr 1 o powierzchni użytkowej 17,50 m²,
-Roczna wysokość czynszu –350,00 zł + 23 % podatku VAT w kwocie 80,50 zł, łącznie 430,50 zł. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren wraz z budynkiem garażowym należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku, gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 grudnia 2012 r. do dnia 28 grudnia 2012 r.
Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 14:04
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 15:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2012 09:42
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1289 razy