BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
- Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boks nr 5
- Powierzchnia nieruchomości – 25 m2,
- Numer działki - część 495/3,
- Numer KW - 12764,
- Wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy (cena wywoławcza czynszu) – 1500,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 1 roku w drodze przetargu nieograniczonego.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) stanowi teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Dzierżawca zobowiązany będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 2 stycznia 2013 r.
Data powstania: czwartek, 13 gru 2012 12:06
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2013 07:58
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1552 razy