BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie brzegów i udrożnieniu kanału Jeglińskiego, na działkach nr 21 obręb Jeglin, nr 132/2 obręb Karwik, nr 195 obręb Maldanin, , części działki o nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty i części działki nr 1026/5 obręb Pilchy- jezioro Roś gmina Pisz, województwo warmińsko- mazurskie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: czwartek, 3 sty 2013 11:05
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2013 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2013 10:03
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1684 razy