BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – ul. Trzcinowa,
-Numer działki – część 317/3,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości – 2,5 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej o pow. 4 m2,
-Roczna wysokość czynszu– 1200,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar alternatywnego przebiegu trasy obwodnicy zewnętrznej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 stycznia 2013 r. do dnia 25 stycznia 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2013 08:43
Data opublikowania: poniedziałek, 7 sty 2013 10:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2013 12:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1162 razy