BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści zapytania ofertowego na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu”
Do zamawiającego w dniu 06.01.2013 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące zapytania ofertowego na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu” Zamawiający udziela odpowiedzi: Ad. 1. Gmina Pisz przeprowadziła 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, inżynier kontraktu). Ad. 1.a. Gmina Pisz przeprowadziła 2 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 tys. euro. Ad. 2. Gmina Pisz złożyła do tej pory 4 wnioski o płatność. Ad. 3. Audytem należy objąć 19 dotychczas wystawionych faktur/rachunków. Ad. 4. Jedna lokalizacja – Urząd Miejski w Piszu Ad. 5. Projekt nie obejmuje zakupu sprzętu. Ad. 6. Dokumentacja objęta projektem znajduje się w Urzędzie Miejskim w Piszu, Ad. 7. Audyt nie jest kosztem kwalifikowanym projektu. Ad. 8. Inwestycja jest zrealizowana w około 70 %. Ad. 9. Oferta nie zostanie odrzucona. Ad. 10. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do udziału osób z wykształceniem budowlanym. Załączniki: 1. Zapytanie nr 1 2. Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sty 2013 11:03
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2013 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2013 10:50
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1311 razy