BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),
I.
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki – część 518/2,
-Numer KW –OL1P/00021799/4 ,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garaż blaszany (boks nr 1)
-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT.
II.
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki – część 518/2,
-Numer KW –OL1P/00021799/4 ,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garaż blaszany (boks nr 2)
-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT.
III.
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki – część 518/2,
-Numer KW –OL1P/00021799/4 ,
-Powierzchnia nieruchomości – 18 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garaż blaszany (boks nr 3)
-Roczna wysokość czynszu – 8 zł /1 m² + 23 % VAT.
1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.

2. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku, gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

Data powstania: czwartek, 10 sty 2013 15:04
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2013 17:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2013 10:04
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1251 razy