BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na opracowaniu „Strategii promocji terenów inwestycyjnych w Piszu”, opracowaniu studium wykonalności dla projektu pn. “Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Piszu”, zgodnie z wytycznymi do studium wykonalności dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, opracowaniu informacji o klimacie inwestycyjnym dla projektu pn. “Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Piszu”.
Gmina Pisz informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na opracowaniu „Strategii promocji terenów inwestycyjnych w Piszu”, opracowaniu studium wykonalności dla projektu pn. “Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Piszu”, zgodnie z wytycznymi do studium wykonalności dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, opracowaniu informacji o klimacie inwestycyjnym dla projektu pn. “Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Piszu”. Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie strategii promocji terenów inwestycyjnych w Piszu, studium wykonalności dla projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Piszu”, informacji o klimacie inwestycyjnym dla projektu pn. “Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Piszu” Termin wykonania zamówienia: do dnia 08 marca 2013 r. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu, które chcą, aby zostało im przesłane zapytanie ofertowe proszone są o zgłoszenia telefoniczne, w postaci elektronicznej na adres: mateusz.ciesluk@pisz.home.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2013 r. do godziny 10.00. Szczegółowych informacji udziela: Mateusz Cieśluk tel. 87 424 12 45
Data powstania: czwartek, 24 sty 2013 11:29
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2013 11:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2013 15:43
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1739 razy