BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 28 stycznia 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVIII-ma SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 LUTEGO 2013 ROKU /WTOREK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/12 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013 – 2017”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pisz z Przedsiębiorcami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2013.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.

20. Informacja Burmistrza dotycząca wydanych, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Odpowiedzi na zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad.

Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2013 15:22
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2013 15:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lut 2013 16:40
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1462 razy