BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 29/12/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 29.01.2013 r. na wniosek firmy „ELEKTRIN” inż. Jan Krajewski ul. Słowackiego 17/17 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 29/12/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 207/12, 211, 210/1, 153/29, 151, 153/32, 153/19, 153/17, 153/33 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 153/33. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 30 sty 2013 11:15
Data opublikowania: środa, 30 sty 2013 13:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lut 2013 09:48
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1366 razy