BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 28 lutego 2013 r. o godzinie 11.00, w Sali nr 59 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej w obrębie Ciesina oznaczonej numerem geodezyjnym działki 28/7 o powierzchni 1428 m2, objętej Księgą Wieczystą KW OL1P/00013705/0.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 25.000 zł (netto).

2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Data powstania: wtorek, 5 mar 2013 08:08
Data opublikowania: wtorek, 5 mar 2013 09:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2013 11:36
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1414 razy