BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Tereny pod hangarami
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – część 123,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia i opis nieruchomości :

1) pow. 51 m² - teren pod hangar (boks nr 1) – roczna wysokość czynszu wynosi 360,00 zł + 23 % podatku VAT;
2) pow. 58 m² - teren pod hangar (boks nr 2) - roczna wysokość czynszu wynosi
416,00 zł + 23 % podatku VAT;
3) pow. 45 m² - teren pod hangar (boks nr 3) - roczna wysokość czynszu wynosi
312,00 zł + 23 % podatku VAT;
4) pow. 54 m² - teren pod hangar (boks nr 4) - roczna wysokość czynszu wynosi
376,00 zł + 23 % podatku VAT;
5) pow. 41 m² - teren pod hangar (boks nr 5) - roczna wysokość czynszu wynosi
288,00 zł + 23 % podatku VAT;
6) pow. 46 m² - teren pod hangar (boks nr 6) - roczna wysokość czynszu wynosi
368,00 zł + 23 % podatku VAT;
7) pow. 50 m² - teren pod hangar (boks nr 7) - roczna wysokość czynszu wynosi
352,00 zł + 23 % podatku VAT;
8) pow. 45 m² - teren pod hangar (boks nr 9) - roczna wysokość czynszu wynosi
312,00 zł + 23 % podatku VAT;
9) pow. 48 m² - teren pod hangar (boks nr 10) - roczna wysokość czynszu wynosi
336,00 zł + 23 % podatku VAT;
10) pow. 44 m² - teren pod hangar (boks nr 11) - roczna wysokość czynszu wynosi
304,00 zł + 23 % podatku VAT;
11) pow. 48 m² - teren pod hangar (boks nr 12) - roczna wysokość czynszu wynosi
336,00 zł + 23 % podatku VAT;
12) pow. 41 m² - teren pod hangar (boks nr 13) - roczna wysokość czynszu wynosi
280,00 zł + 23 % podatku VAT;
13) pow. 43 m² - teren pod hangar (boks nr 16) - roczna wysokość czynszu wynosi
296,00 zł + 23 % podatku VAT;
14) pow. 39 m² - teren pod hangar (boks nr 18) - roczna wysokość czynszu wynosi
312,00 zł + 23 % podatku VAT;
15) pow. 64 m² - teren pod hangar (boks nr 32) - roczna wysokość czynszu wynosi
464,00 zł + 23 % podatku VAT;
16) pow. 66 m² - teren pod hangar (boks nr 33) - roczna wysokość czynszu wynosi
480,00 zł + 23 % podatku VAT;
17) pow. 63 m² - teren pod hangar (boks nr 40) - roczna wysokość czynszu wynosi
456,00 zł + 23 % podatku VAT;
18) pow. 63 m² - teren pod hangar (boks nr 41) - roczna wysokość czynszu wynosi
456,00 zł + 23 % podatku VAT;
19) pow. 70 m² - teren pod hangar (boks nr 42) - roczna wysokość czynszu wynosi
512,00 zł + 23 % podatku VAT;
20) pow. 79 m² - teren pod hangar (boks nr 46) - roczna wysokość czynszu wynosi
584,00 zł + 23 % podatku VAT;
21) pow. 74 m² - teren pod hangar (boks nr 47) - roczna wysokość czynszu wynosi
544,00 zł + 23 % podatku VAT;
22) pow. 82 m² - teren pod hangar (boks nr 48) - roczna wysokość czynszu wynosi
576,00 zł + 23 % podatku VAT;
23) pow. 71 m² - teren pod hangar (boks nr 49) - roczna wysokość czynszu wynosi
520,00 zł + 23 % podatku VAT;
24) pow. 61 m² - teren pod hangar (boks nr 50) - roczna wysokość czynszu wynosi
440,00 zł + 23 % podatku VAT;
25) pow. 74 m² - teren pod hangar (boks nr 51) - roczna wysokość czynszu wynosi
544,00 zł + 23 % podatku VAT;
26) pow. 72 m² - teren pod hangar (boks nr 52) - roczna wysokość czynszu wynosi
528,00 zł + 23 % podatku VAT;
27) pow. 95 m² - teren pod hangar (boks nr 53) - roczna wysokość czynszu wynosi
696,00 zł + 23 % podatku VAT;
28) pow. 91 m² - teren pod hangar (boks nr 54) - roczna wysokość czynszu wynosi
672,00 zł + 23 % podatku VAT;


Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XXI/292/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

2. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowią obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku, gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 marca 2013 r. do dnia 29 marca 2013 r.

Data powstania: piątek, 8 mar 2013 12:30
Data opublikowania: piątek, 8 mar 2013 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 kwi 2013 09:15
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1499 razy