BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2013

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/, zawiadamiam, że w dniu 14.03.2013 r., wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu części budynku magazynowego na potrzeby gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów na działce nr 1126/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2013 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2013 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 kwi 2013 09:01
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1454 razy