BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2013

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zaadaptowaniu części budynku magazynowego na potrzeby gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów na działce nr 1126/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.

Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2013 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2013 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 kwi 2013 09:01
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1429 razy